Privacy Statement van VeerkrachtMetPK

VeerkrachtMetPK, gevestigd aan Vlasstraat 17, 4566 BC in Heikant, KvK nummer: 86029134, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De persoon achter VeerkrachtMetPK is N.J. Bakker-Meinema.
Contactgegevens:
www.veerkrachtmetpk.nl
Vestigingsadres: Vlasstraat 17, 4566 BC, Heikant
Telefoon: 06-15570255
E-mail: info@veerkrachtmetpk.nl

De door mij te verwerken persoonsgegevens zijn bij mij bekend doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
De middels mijn website aangeboden diensten zijn niet bedoeld voor personen van een leeftijd jonger dan 16 jaar. Een minderjarig persoon kan zich niet persoonlijk bij mij aanmelden. Dit kan uitsluitend via zijn/haar ouders/voogd.

Indien je er van overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op, dan verwijder ik deze informatie.

VeerkrachtMetPK verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend met het oog op de volgende doelen:
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Jou te kunnen informeren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
VeerkrachtMetPK analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

VeerkrachtMetPK verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

VeerkrachtMetPK neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. De volgende computerprogramma's of -systemen worden door VeerkrachtMetPK gebruikt: LibreOffice

VeerkrachtMetPK bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer 24 maanden voor naam, mailadres en/of telefoonnummer: de reden voor het bewaren van de gegevens is zodat ik contact kan opnemen met een potentiële klant.

VeerkrachtMetPK verstrekt uitsluitend met toestemming van de persoon in kwestie persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

VeerkrachtMetPK gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cookies gebruik ik enkel met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik eventueel op den duur op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VeerkrachtMetPK en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@veerkrachtmetpk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. VeerkrachtMetPK wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

VeerkrachtMetPK neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn tegen misbruik hiervan, neem dan contact op met info@veerkrachtmetpk.nl

Deze website is ontwikkeld door: JerSi Studio