"Paarden kunnen helpen om spanning los te laten die je al heel lang bij je draagt"

Paardencoaching

Een coachsessie met een paard als hulpcoach is een aangename setting waarbinnen je een bewustwordingsproces kunt aangaan, waardoor je tot waardevolle inzichten kunt komen die bijdragen aan jouw mentale veerkracht. Het maakt je bovendien een fijner mens!

Hoe werkt het? Paarden hebben een groot spiegelend vermogen. Zodra het paard tijdens een sessie kennis maakt met jou als deelnemer, geeft hij door zijn gedrag specifiek herkenbare signalen af die ik als paardencoach voor jou inzichtelijk maak. Je wordt je (meer) bewust van wat belangrijk voor jou is, wat jouw authentieke waarden zijn. Tevens wordt duidelijk aan welke emotionele blokkades er wellicht gewerkt kan worden die jouw gevoel van welzijn in de weg staan.

Hiermee helpt het paard je om in het moment te zijn, in het hier en nu. Een paard is zelf namelijk altijd in het hier en nu. In het moment leven is een waardevolle levenskunst die bijdraagt aan je innerlijke rust. Mijn visie is dat dit een voorwaarde is om een gevoel van welzijn te kunnen ervaren, zelfs als het je (even) niet meezit. Denk aan thema's als sociaal isolement en eenzaamheid, verdriet en verlies, angst en stress, een laag zelfbeeld, enzovoort. Tijdens de sessie ben ik jouw klankbord en gesprekspartner.

Paarden kunnen helpen om, in een emotioneel veilige sfeer, spanning los te laten die je wellicht al jaren (onbewust) met je meedraagt. Dit versterkt je gevoel van verbonden- en geborgenheid, het gevoel gehoord en gezien te worden, met als gevolg een gegroeid bewustzijn van je eigenwaarde.

Het aller mooiste...er gaat rust en troost uit van een paard. Tijdens de sessie steunt en helpt het paard waar nodig. Emotionele pijn wordt verzacht en het is mogelijk dat zelfs fysieke pijn als minder heftig ervaren wordt.

Paardencoaching bied ik aan binnen het kader van een counselingsessie. Je hoeft geen affiniteit met paarden te hebben.

Paardencoaching bij dementie

Dementie. Je zal het maar hebben ... je partner, een geliefd familielid of een geliefde vriend.

Ondanks het verdriet en de onzekerheid, wil je graag zoveel mogelijk van elkaar blijven genieten. Dit kan best ingewikkeld zijn gedurende het verloop van de ziekte, in het bijzonder als het gaat om iemand die heel dichtbij je staat.

Hoe zorg je ervoor dat je kunt blijven genieten van elkaars gezelschap, in een ontspannen en geborgen sfeer? Paardencoaching kan hierin bijdragen. Het steunende en troostende vermogen van een paard (pony) kan een enorme impact hebben op het welzijn van mensen die niet meer de (volledige) beschikking hebben over hun mentale vermogens. Ervaring heeft geleerd dat het positieve effect op de stemming nog een aantal uren of zelfs dagen merkbaar is.

Een coachsessie met een pony kan een manier zijn om ondanks de dementie met anderen te kunnen blijven communiceren, emoties te uiten of iets van je eigen identiteit te kunnen laten zien. Mogelijkheden die niet meer vanzelfsprekend zijn voor iemand die kampt met dementie.

Samen maken we een plan voor een mooie activiteit die aansluit bij de behoeften en fysieke mogelijkheden van jouw familielid of vriend, om jullie samen een geluksmoment te laten beleven. De activiteit vindt plaats op een prachtige idyllische locatie waar jijzelf ook de kans krijgt om tot rust te komen.

Ik was zeer gemotiveerd voor de gespecialiseerde opleiding die ik hiervoor gevolgd heb. Van jongs af aan houdt de vraag mij bezig hoe je mogelijkheden creëert voor een waardig bestaan voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

Affiniteit met paarden is niet noodzakelijk. Wel is gebleken dat het positieve effect extra groot is bij mensen die in het verleden veel met paarden te maken hebben gehad.

Mantelzorg

Mantelzorg

Heb jij de zorg voor een hulpbehoevende naaste op je schouders (genomen)? Dan is de kans groot dat je een sterk en een fijn mens bent. Maar hoe zorg je ervoor dat je dat op lange termijn ook blijft?

Voor een mantelzorger kan “loslaten”, ook al is het maar voor even, om zelf bij te kunnen tanken, heel moeilijk, bijna onmogelijk zijn, vooral als het gaat om iemand die je heel na staat en je de taak grotendeels alleen behartigt.

Gelukkig is loslaten niet noodzakelijk om een goede balans te kunnen vinden en te behouden met deze mooie, maar ook veeleisende taak op je schouders. Paardencoaching kan je veel bieden als het gaat om bewustwording van wat jij nodig hebt om een gevoel van welzijn te behouden.